Christian Child

RSS

God’s Love - Cariad Duw (CYMRAEG: Beibl William Morgan)

God’s Love – Cariad Duw (CYMRAEG: Beibl William Morgan)

Jesus-and-Earth

CYMRAEG: Beibl William Morgan

John (Ioan) 3:16

16 Canys felly y carodd Duw y byd fel y rhoddodd efe ei unig‐anedig Fab, fel na choller pwy bynnag a gredo ynddo ef, ond caffael ohono fywyd tragwyddol.

View On WordPress

The Ten commandments - Y Deg Gorchymyn (CYMRAEG: Beibl William Morgan)

The Ten commandments – Y Deg Gorchymyn (CYMRAEG: Beibl William Morgan)

The Ten Commandments CC

CYMRAEG: Beibl William Morgan

Exodus 20:3-17

3 Na fydded i ti dduwiau eraill ger fy mron i.

4 Na wna i ti ddelw gerfiedig, na llun dim a’r y sydd yn y nefoedd uchod, nac a’r y sydd yn y ddaear isod, nac a’r sydd yn y dwfr tan y ddaear.

5Nac ymgryma iddynt, ac na wasanaetha hwynt: oblegid myfi yr Arglwydd dy Dduw, wyf Dduw eiddigus; yn ymweled ag anwiredd y tadau ar y plant, hyd y drydedd a’r…

View On WordPress

The Lord’s Prayer - Gweddi’r Arglwydd (CYMRAEG: Beibl William Morgan)

The Lord’s Prayer – Gweddi’r Arglwydd (CYMRAEG: Beibl William Morgan)

welsh_flag

CYMRAEG: Beibl William Morgan

Matthew 6:9-13

9 Am hynny gweddïwch chwi fel hyn: Ein Tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, Sancteiddier dy enw.

10 Deled dy deyrnas. Gwneler dy ewyllys, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd.

11 Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol.

12 A maddau i ni ein dyledion, fel y maddeuwn ninnau i’n dyledwyr.

13Ac nac arwain ni i brofedigaeth; eithr gwared ni rhag drwg. Canys…

View On WordPress

God’s Love - Cariad Duw (CYMRAEG: Beibl.Net)

God’s Love – Cariad Duw (CYMRAEG: Beibl.Net)

Jesus-and-Earth

CYMRAEG: Beibl.Net

John (Ioan) 3:16

16 “Ydy, mae Duw wedi caru’r byd cymaint nes iddo roi ei unig Fab, er mwyn i bwy bynnag sy’n credu ynddo beidio mynd i ddistryw ond cael bywyd tragwyddol.

View On WordPress

The Ten Commandments - Y Deg Gorchymyn (CYMRAEG: Beibl.Net)

The Ten Commandments – Y Deg Gorchymyn (CYMRAEG: Beibl.Net)

The Ten Commandments CC

CYMRAEG: Beibl.Net

Exodus 20:3-17

3 Does dim duwiau eraill i fod gen ti, dim ond fi.

4 Paid cerfio eilun i’w addoli — dim byd sy’n edrych fel unrhyw aderyn, anifail na physgodyn.

Paid plygu i lawr a’u haddoli nhw. Dw i, yr ARGLWYDD dy Dduw di, yn Dduw eiddigeddus.
Dw i’n cosbi pechodau’r rhieni sy’n fy nghasáu i, ac mae’r canlyniadau yn gadael eu hôl ar y plant am dair i bedair cenhedlaeth.

6

View On WordPress

The Lord’s Prayer - Gweddi’r Arglwydd (CYMRAEG: Beibl.Net)

The Lord’s Prayer – Gweddi’r Arglwydd (CYMRAEG: Beibl.Net)

welsh_flag

CYMRAEG: Beibl.Net

Matthew 6:9-13

9 “Dyma sut dylech chi weddïo: ‘Ein Tad sydd yn y nefoedd, dŷn ni eisiau i dy enw di gael ei anrhydeddu.

10 Dŷn ni eisiau i ti ddod i deyrnasu, ac i’r cwbl sy’n dda yn dy olwg di ddigwydd yma ar y ddaear fel mae’n digwydd yn y nefoedd.

11 Rho i ni ddigon o fwyd i’n cadw ni’n fyw am heddiw.

12Maddau i ni am bob dyled i ti yn union fel dŷn ni’n maddau i’r rhai…

View On WordPress

God’s Love - Cariad Duw (CYMRAEG: Beibl Newydd gan yr Apocryffa)

God’s Love – Cariad Duw (CYMRAEG: Beibl Newydd gan yr Apocryffa)

Jesus-and-Earth

CYMRAEG: Beibl Newydd gan yr Apocryffa

John (Ioan) 3:16

16 Do, carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi ei unig Fab, er mwyn i bob un sy’n credu ynddo ef beidio â mynd i ddistryw ond cael bywyd tragwyddol.

View On WordPress

The Ten Commandments - Y Deg Gorchymyn (CYMRAEG: Beibl Newydd gan yr Apocryffa)

The Ten Commandments – Y Deg Gorchymyn (CYMRAEG: Beibl Newydd gan yr Apocryffa)

The Ten Commandments CC

CYMRAEG: Beibl Newydd gan yr Apocryffa

Exodus 20:3-17

“Na chymer dduwiau eraill ar wahân i mi.

4 “Na wna iti ddelw gerfiedig ar ffurf dim sydd yn y nefoedd uchod na’r ddaear isod nac yn y dŵr dan y ddaear;

5nac ymgryma iddynt na’u gwasanaethu, oherwydd yr wyf fi, yr ARGLWYDD dy Dduw, yn Dduw eiddigeddus; yr wyf yn cosbi’r plant am ddrygioni’r rhieni hyd y drydedd a’r bedwaredd genhedlaeth o’r…

View On WordPress

The Lord’s Prayer - Gweddi’r Arglwydd (CYMRAEG: Beibl Newydd gan yr Apocryffa)

The Lord’s Prayer – Gweddi’r Arglwydd (CYMRAEG: Beibl Newydd gan yr Apocryffa)

welsh_flag

CYMRAEG: Beibl Newydd gan yr Apocryffa

Matthew 6:9-13

9 Felly, gweddïwch chwi fel hyn: “ ‘Ein Tad yn y nefoedd, sancteiddier dy enw;

10 deled dy deyrnas; gwneler dy ewyllys, ar y ddaear fel yn y nef.

11 Dyro inni heddiw ein bara beunyddiol;

12 a maddau inni ein troseddau, fel yr ŷm ni wedi maddau i’r rhai a droseddodd yn ein herbyn;

13 a phaid â’n dwyn i brawf, ond gwared ni rhag yr Un drwg.’

View On WordPress

God’s Love - Cariad Duw (CYMRAEG: Beibl Newydd)

God’s Love – Cariad Duw (CYMRAEG: Beibl Newydd)

Jesus-and-Earth

CYMRAEG: Beibl Newydd

John (Ioan) 3:16

16 Do, carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi ei unig Fab, er mwyn i bob un sy’n credu ynddo ef beidio â mynd i ddistryw ond cael bywyd tragwyddol.

View On WordPress